PÜSIMEIGI HUULTE TÄIENDKOOLITUS PÄEVAKAVA (13 AK)

I PÄEV 

9:30 – 20:00 (13 AK) 

9:30 – 11:30 Teoreetiline osa 

 • Sissejuhatus  
 • Põhireeglid  
 • Ohutusnõuded  
 • Hügieen  
 • Huulte geomeetria  
 • Harjutamine jooniskavade järgi 
 • Õige tehnika saavutamine  
 • Töökäik sammsammult  
 • Tehnikad; tehnikate omavaheline kombineerimine  10. Õige tehnika valik  
 • Õige nõela valik  
 • Õige käe asend  
 • Õige tehnika saavutamine  
 • Kliendi konsultatsioon  
 • Kodune hooldus  
 • Levinumate vigade analüüs  
 • Tooted  

11:30 – 12:00 LÕUNA 

12:00 – 13:30 Õppetöö lateksil (1,5 h)  

13:30 – 15:30 I modell (2 h)  

17:00 – 19:00 II modell (2 h) Iseseisevalt modellil modelleerida huuli ja  teostada huulte püsimeik.  

Praktiline töö: teostada modellil, koolitaja juhendamisel püsimeigi  protseduur.
NB! Hind modellile 50€

19:00 – 19:30 Küsimused/vastused  

19:30 – 20:00 Tunnistused/pildistamine  

Täiendoolitus lõppeb: suulise teadmiste kontrolliga. Edukalt läbinud  õpilasele väljastatakse diplom.