Mis on e-õpe?

 

E- õpe: uus koolituste läbimise viis TM Koolituskeskuses

Mis on e-õpe?

E-õpe on koolituste läbiviimisel üha tihedamini kasutatav metoodika. E-õppe kasutajad rakendavad metoodikat eraldiseisvana, et õppimine oleks ligipääsetav paindlik ja tõhus.

E-koolitusi on võimalik võtta nii individuaalselt kui ka grupina.

E-õpe on:

 • igasugune õppimine, õpetamine ja koolitus, mida viiakse läbi erinevate info- ja kommikatsioonitehnoloogia vahendite abil ehk veebipõhine.
 • veebipõhine ja teeb võimalikuks õppetegevuse, õppematerjalide ja informatsiooni jagamise interneti vahendusel.

Põhjused, miks e-õpet kasutada:

 • õppimine toimub olenemata õppija füüsilisest asukohast
 • õppimine on alati kättesaadav
 • õppimine toimub ajal ja situatsioonis, mis on õppijale kõige tõhusam
 • õppimine on jälgitav ja hinnatav – õppija ja koolitaja poolt

E-õppe eesmärgid:

 • kvaliteetne ilukoolitus mugavalt koju kätte
 • rahulikum õppekeskkond
 • võimalus leida koolitajaga sobiv koolitusaeg
 • sobilik ideaalselt ka neile, kes ei soovi osaleda grupikoolitusel
 • sobilik ka erivajadustega inimestele

Mõisted

E – õppe all mõistame interaktiivset õpet, kus õppeprotsess on üldjuhul üles ehitatud veebis. E – õpe toimub enamasti koos auditoorse õppega. Samuti on oluline modelli olemasolu õpilase poolt, õpilase valitud õppekeskkonnas.

E – koolitus – ilukoolitus, mis toimub suures osas või täielikult e-õppe keskkonnas.

E – tugi – hõlmab õppematerjale õpikeskkonnas või veebis, õppeprotsessi toetamist elektroonsete suhtlemisvahenditega (skype, facebook, email) ja hindamise/tagasiside protsessi toetamist.

E  – materjal – õppematerjalid, mille loomiseks ja kasutamiseks on vaja elektroonilisi vahendeid.

Soovitused e – õppe õpilasele:

 1. Õppekeskkond – oluline on, et õpilane tagaks endale rahuliku ning puhta õppekeskkonna.
 2. Lisaks stardipaketile on vajalik muretseda ka hügieenitarbed, millega tagada puhas õppekeskkond – rohkem infot koolitajalt vahetult enne koolitust.
 3. Videokvaliteet – soovitatavalt peaks õpilase telefon/arvuti olema ühendatud hea netiühendusega võrku, seda selleks, et video heli ja pilt saaks jõuda õpilaseni probleemi vabalt.

Kaamera ja valgus – soovitame päevavalguslampi ja kaamerat (telefon), mida on võimalik liigutada modellile lähedamale vajaduse korral.