MICROBLADINGU COMBO BAASKOOLITUS

1 PÄEV

09.30 – 13.00 Teooria ja tehnikad

 • Sissejuhatus
 • Põhireeglid
 • Seadusandlus
 • Instrumentide ja tööpindade hügieen
 • Klassifikatsioon
 • Tereviseameti soovitused ja nõuanded
 • Koloristika
 • Ettevalmistus
 • Töökäik
 • Töövahendid/pigmendid
 • Tooted
 • Tehnikate omavaheline kombineerimine
 • Hajutamine
 • Kulmujoonised/kujud
 • Levinumate vigade analüüs
 • Hügieen

13.00 – 13.30 LÕUNA

13.45 – 17.00 Kulmukuju joonistamise harjutamine

17.30 – 19.30 Näiteprotseduur/arutelu

ESIMESE PÄEVA LÕPP

2 PÄEV

9.00 – 12.00 Harjutamine matil, erinevad tehnikad
12.00 – 13.00 Tagasiside ja vigade analüüs

13.00 – 13.30 LÕUNA

13.30 – 16:30 tuleb esimene modell
Praktiline töö: teostada modellil, meistri juhendamisel Microbladingu protseduur. NB! Hind modellile 40€

TEISE PÄEVA LÕPP

3 PÄEV

9.00- 13.00 esimene modell
Praktiline töö: teostada modellil, meistri juhendamisel Microbladingu protseduur.
NB! Hind modellile 40€
13.45 – 14.30 Tagasiside ja vigade analüüs

14.30 – 15.00 LÕUNA

15.00-17.00 2 modell
Praktiline töö: teostada modellil, meistri juhendamisel Microbladingu protseduur.
NB! Hind modellile 40€
17.00-18.00 Tagasiside ja vigade analüüs

KOLMANDA PÄEVA LÕPP

4 PÄEV

9.00- 13.00 tuleb esimene modell
Praktiline töö: teostada modellil, meistri juhendamisel Microbladingu protseduur.
NB! Hind modellile 40€
13.00 – 14.00 Tagasiside ja vigade analüüs

14.00 – 15.30 LÕUNA

15.00-17.00 tuleb teine modell EKSAMITÖÖ
Praktiline töö: teostada modellil, meistri juhendamisel Microbladingu protseduur.
NB! Hind modellile 40€

Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Suuliselt võtame läbi protseduuri järjekorra ABC, küsimused/vastused/kokkuvõtete tegemine.

Eksami edukalt sooritamisel väljastatakse õpilasele Diplom.

19.00 – 20.00 Lõplik kokkuvõte ja osalejate õnnitlemine

KOOLITUSE LÕPP